HAEGUE YANG

Opbouwdon't you know who i am photo clinckx75

° 1971

Geboren in Seoul (KR), leeft in Berlin and Seoul ().

Haegue Yang, een van de meest productieve en invloedrijke kunstenaars van haar generatie, vertegenwoordigt de paradigmaverschuiving die heeft plaatsgevonden met betrekking tot de manier waarop kunstenaars informatie gebruiken om vragen rond identiteit te herdefiniëren. Gebruik makend van kunst als een vorm van poëtisch activisme, verweeft Haegue talrijke begrippen rond de notie van identiteit, gaande van feministische discours tot ideeën rond migratie, sociale klasse en verschuiving. Deze ‘intersectionaliteit’ die de relatie tussen verschillende ervaringen, machtsstructuren en de maatschappij beschrijft, is werkzaam in haar veelzijdige praktijk op een formeel, abstract niveau. Door het combineren van een groot aantal objecten die van oudsher terug te vinden zijn in de huiselijke ruimte – zoals meubels, verlichting, rekken en jaloezieën – worden verschillende materialen, zowel natuurlijke als kunstmatige, in nieuwe configuraties samengebracht. Vaak nemen de werken zelfs antropomorfe kenmerken aan, waardoor de kijker een impliciete rol kan aannemen bij het vormen van subjectieve relaties met de individuele werken, alsook met de werken onderling, via de ervaringsgerichte ruimtes die de kunstenaar creëert. (NH)

Meer

Items View all

Events View all

Ensembles View all