Bloed [Blood]

78mybody  0004

Ensemble

Als belangrijke inspiratiebron en drijfveer om met performance te beginnen, verwijst Jan Fabre naar zijn bezoek als jonge student aan een tentoonstelling over stigmata en zelfkastijding in het Groeningenmuseum in Brugge. De overweldigende lichamelijkheid en de betekenis van het bloedoffer, zette de kunstenaar aan om zijn eigen lichaam te doorboren. Tijdens My body, my blood, my landscape snijdt Fabre met een scheermes in zijn lichaam en gebruikt hij zijn eigen bloed om woorden en tekens op papier te zetten. Ook in latere performances haalt Fabre inspiratie uit de middeleeuwen en Vlaamse meesters als Jan van Eyck, Jeroen Bosch en Pieter Bruegel de Oude. Skeletten en schedels, opgezette dieren en harnassen zijn terugkerende elementen.

Tijdens de meer dan vijf uur durende performance Sanguis / Mantis stelt Fabre zijn opvattingen omtrent kunst, religie, trance en transformatie scherp, en schrijft met zijn eigen bloed een manifest, There’s no getting used to art. Op rituele wijze beweegt hij zich, gestuurd door verschillende stukken gereedschap, tussen dertien tafels. Het bloedverlies en de roestintoxicatie van het harnas dwingen de kunstenaar tot een haast mystieke uitputtingsslag die zijn bewustzijn verruimt en aanzet tot creatie. Destructie en creatie worden twee zijden van hetzelfde zwaard. De vorm van de helm is gebaseerd op de bidsprinkhaan, die de toekomst orakelt terwijl hij bloed zuigt.

Uit respect voor de kunst en uit liefde voor de schoonheid gaan Jan Fabre en Marina Abromović in Virgin / Warrior op zoek naar de maagd-krijgers die doorheen de geschiedenis gestreden hebben voor de schoonheid. Opgesloten in een reusachtige glazen kooi draagt Fabre het harnas van de neushoornkever, Abramović dat van de wesp. De performance duurt vier uur en bestaat uit zesentwintig delen of acties. Die variëren van verwijzingen naar iconische beelden (Sint-Joris en anderen, de Piëta), het uitdrukken van gemoedstoestanden tot het schrijven en tekenen met elkaars bloed.  Deze handelingen zijn een gevecht van beide kunstenaars om een nieuwe (zijns)toestand te bereiken: “We proberen een staat van kind-zijn terug te vinden, van transparantie, van maagdelijkheid in onze handelingen.”

Items View all

Actors View all