Het Essentiële [The Essential]

Spirits plannen2

Ensemble

De werken in deze categorie zijn helder en sterk zowel qua idee als qua vorm. Ze zijn ‘essentieel’ omdat ze weigeren een compromis te zoeken voor hun vanzelfsprekendheid, voor hun simpele aanwezigheid als heldere, door de mens gemaakte voorwerpen. Ze zijn zeker van hun waarde. ‘Dit is het; dit is Kunst’, lijkt hun statement te zijn. De kracht van die stelling is gekoppeld aan de context waarin ze gemaakt worden, de Verenigde Staten van de jaren zestig. De dominantie van de bewegingen waartoe deze werken behoren – Minimal Art, Conceptual Art – weerspiegelt de macht van de dominante natie in de westerse wereld.

Sommige van de werken opgenomen in dit ensemble zijn te zien in Antwerpen, andere in Eindhoven.

Items View all

Actors View all