NEONLICHT #1 - Henri Chopin in het archief Paul De Vree

Chopin devree ok

Event

M HKA, Antwerp

30 March 2012 - 27 April 2011

NEONLICHT is een reeks vitrinepresentaties waarin elke maand een cruciale figuur uit de wereld van de concrete, sonore en visuele poëzie belicht wordt. Dit gebeurt aan de hand van documenten uit het archief van dichter-criticus-uitgever [PAUL DE VREE](http://ensembles.mhka.be/actors/paul-de-vree) (1909-1982). De reeks, die kadert in een onderzoeksproject van kunsthistoricus Johan Pas, culmineert dit najaar in een archieftentoonstelling en een publicatie waarin De Vree's eigen poëtische, plastische en kritische output in dialoog wordt gebracht met dat van de meest markante figuren uit zijn neo-avant-garde netwerk. De eerste aflevering van NEONLICHT toont documenten en publicaties van [Henri Chopin](http://ensembles.mhka.be/actors/henri-chopin) waaronder het manifest 'La révolution sera inspirée ou ne sera pas' (s.d., s.p., Parijs, mei-juni 1968) en enkele nummers van ['Revue OU/Cinquième Saison'](http://ensembles.mhka.be/ensembles/revue-ou-cinquieme-saison). Via Michel Seuphor, de naar Parijs uitgeweken Antwerpse avant-gardist, komt Paul De Vree in 1962 in contact met Henri Chopin. Deze ontmoeting resulteert in een nauwe samenwerking die De Vree's tijdschrift De Tafelronde definitief op het spoor van de concrete en de sonore poëzie zal zetten.

Items View all

Media View all

Actors View all