LATT: nieuwe kunst in Antwerpen 1958-1962 #1 De Zoldermythe

Event

M HKA, Antwerpen

10 February 2012 - 18 March 2012

nieuwe kunst in Antwerpen was gewijd aan kunstenaarsbeweging G58. Antwerpen 1958: naast een wereldhaven die elke dag meer groeide, lag een ingeslapen, versleten stad waar kunst en cultuur niet hoog op de agenda stond. De ontmoeting tussen Lode Craeybeckx, burgemeester met een ruimere blik, en een groep jonge kunstenaars die dringend hun werk wilden tonen, leidde tot de oprichting van G58 Hessenhuis.

De vijf afleveringen van nieuwe kunst in Antwerpen 1958-1962 evoceerden kenmerkende momenten en personages. Ze vormden een feuilleton van gekleurde verhalen met betwistbare accenten. Aan elke aflevering werd een jonge Belgische kunstenaar gekoppeld waarvan het werk qua inhoud en vorm relateert aan wat toen nieuwe kunst was.

De eerste aflevering in de vijfdelige reeks de zoldermythe was te zien in de kleinere bovenruimtes, de ‘zolder’ van het M HKA, ongeveer zoals G58 zich in 1958 moest tevreden stellen met de zolder van het oude Antwerpse Hessenhuis.

Aflevering 1 thematiseerde de voorgeschiedenis van G58 en de eerste groepstentoonstelling in het Hessenhuis in november 1958.

Met werk van Pol Bervoets, Bert De Leeuw, Herman Denkens, Jan Dries, Vic Gentils, Walter Leblanc, Pol Mara, Cel Overberghe, Frank Philippi, Jan Strijbosch, Filip Tas, Paul Van Hoeydonck, Dan Van Severen, Jef Verheyen, Mark Verstockt en van de ereleden René Guiette en Jozef Peeters. Met een insert van hedendaags kunstenaar Zin Taylor.

Deze reeks werd gesteund door Delen Private Bank en kwam tot stand in samenwerking met FoMu en Letterenhuis.
 


Items View all

Media View all

Actors View all

Ensembles View all