Orlan

Orlan%20%20icc%20anvers%201980%20belgique%20%284%29

Event

I.C.C., Antwerp

10 May 1980 - 06 June 1980

Elk individu beschouwt en benadert zijn omgeving en de wereld vanuit het eigen standpunt en vanuit eigen lichamelijk-fysieke ervaring en perceptie. Sinds het begin van de jaren zeventig past Orlan de homo-mensurastelling "de mens als maat van alle dingen" toe als basis van acties en performances. Het Orlan-lichaam is de maatstaf bij de opmeting van straten en instellingen. Het Orlan-lichaam is ook het materiaal en het instrument voor het in vraag stellen van bestaande normen en waarden. Ze meet zich mt mythes zoals de moeder, de kunstenaar, de hoer, de H. Maagd e.a.

Haar maat-schapelijke betrokkenheid beoogt bewustwording van de toeschouwer aangaande cultureel en historisch verleden, communicatie in het actueel stedelijk leefmilieu, het sociaal engagement van ons handelen enz... en wijst op de niet absoluut geldige maar relatieve waarheid van de dingen.

Items View all

Media View all

Actors View all