Portrait of my Daughter I

476menlibayeva,%20almagul,%20portrait%20of%20my%20douhter%201%20 2010%20photo%20the%20artist

Almagul Menlibayeva

2010

Fotografie, 80.2 x 53.5 x 2.3 cm.
Materials: lambda print, alu di-bond

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. S0441_08).

Onderdeel van Menlibayeva's serie Small Brave Girls, waarin ze kinderen laat zien die wonen in de periferie van Kazachstan, in een afgelegen dorp dat niet gevrijwaard is gebleven van de veranderingen die het sovjet- en postsovjettijdperk teweeg hebben gebracht. De kinderen worden omringd door lijken - lijken van de dieren waarmee ze leven, waarvan ze leven, en die ze consumeren. Ze groeien op naast de dood, en leren deze te accepteren als deel van het leven. Hun gezichten verraden een wijsheid die stadsbewoners niet kennen, omdat die gescheiden leven van de natuur en van de aanwezigheid van dood. Hier biedt Menlibayeva inzicht in de ontwikkelingen van het moderne Kazachstan, het dagelijkse leven van het volk, en de opvoeding van de volgende generatie.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all

Linked Items View all