The Intellectual Murderer Shoes

Byars,%20james%20lee,%20the%20intellectual%20murder%20shoes,%201975%20photo%20bo%20bex

James Lee Byars

1975

Installatie, 23 x 33 x 13 cm.
Materials: fabric, shoes

Collection: Collection M HKA, Antwerp / Collection Flemish Community (Inv. no. BK7671_M426).

James Lee Byars’ kunst is een cerebrale kunst, een esthetica van het denken die baadt in een sfeer van het immateriële. Hij verwerpt uitdrukkelijk de idee om kunstwerken te interpreteren in functie van het reeds gekende, daar dit het vrije denkproces in de weg staat. Ook voor The Intellectual Murderer Shoes gaat die gedachte op. De realiteit van het object in combinatie met de titel kan beelden oproepen van moordscènes met rechercheurs in verpakte schoenen, of van Byars als mysticus en alchemist die geregeld gehuld ging in een gouden pak met zwarte tovenaarshoed en schoenen. Toch zijn kunstwerken voor Byars beelden op zich. De persoonlijke woordenschat en beeldentaal van Byars is evenwel onmiskenbaar aanwezig in dit werk. De monochrome zwartheid, de zin voor materialiteit en de eenvoud van het geheel leggen de paradox bloot tussen Byars’ extreme streven naar perfectie, en het efemere karakter van zijn werk.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all