Intermediterraneo

Cittadellarte en c a l c  intermediterraneo  2002  foto a4a vzw

Michelangelo Pistoletto

2002

Multipel, 25 x 35 x 0.4 cm.
Materials: mirror

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. UFO2000_003).

*Intermediterraneo* toont het gebied rond de Middellandse Zee, thuishaven van de kunstenaar. De zee zelf is blauw, de landen er rond zijn weergegeven in spiegelfolie. Je kan deze werken onmogelijk bekijken zonder tegelijkertijd ook jezelf en je omgeving weerspiegeld te zien. Als toeschouwer maak je automatisch en onontkoombaar deel uit van het werk. Eén deel van het werk is statisch en verandert nooit, een ander deel (het beeld van toeschouwer en omgeving) verandert voortdurend. Abstracte begrippen als tijd en ruimte worden hierdoor aanschouwelijk gemaakt. De opvatting dat een kunstwerk pas voltooid is wanneer het door iemand anders dan de maker gezien wordt, is hier letterlijk van toepassing. Er wordt gespeeld met de omkeerbaarheid van het klassieke idee van de schilderkunst als afspiegeling van de werkelijkheid, als venster op de wereld.

Media View all

Actors View all