Les Paroles (III)

Vercruysse  jan  les paroles %28iii%29  1993. jpg

Jan Vercruysse

1994

Sculptuur, 130 x 220 x 180 cm.
Materials: wood, iron, paint

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK006079).

Les Paroles (III) is onderdeel van de reeks Les Paroles, die Jan Vercruysse tussen 1993 en 1998 vervaardigde. Constante in deze reeks is de stoel, die in allerhande composities op en naast tafels en andere verhogingen wordt gezet tezamen met materialen als flessen, knikkers en glas. Zoals de titel van de reeks (‘de woorden’) al doet vermoeden, doen thema’s als taal en retoriek, die al belangrijk waren voor zijn vele werken op papier, hier hun intrede in Vercruysses sculpturale werk. De stoelen en verticale compositie van Les Paroles (III) geven de indruk van een spreekgestoelte. De stoel is echter leeg. Opnieuw toont Vercruysse dus een afwezigheid, in dit geval van een stem, een gesprek of een discours. Tegelijkertijd schept Vercruysse met Les Paroles (III) een plek waar ruimte is voor het woord. Het lege spreekgestoelte impliceert de mogelijkheid tot spraak.

Media View all

Events View all

Ensembles View all

Actors View all