Aux Dimensions de: quelque chose [In the Dimensions of: Something]

Tuerlinckx  0002 joelle  aux dimensions de quelque chose  1996 photo clinckx

Joëlle Tuerlinckx

1995

Installatie, 4.5 seconds.
Materials: carroussel, slides, folder, pictures, triplex

Collection: De Vleeshal Collection, Middelburg (The Netherlands) (Inv. no. VH0276).

In de dia-installatie Aux dimensions de: quelque chose uit 1996 onderzoekt Joëlle Tuerlinckx het niet-zijn of (niets-zijn) maar ook het perceptuele apparaat dat onze ervaring van deze kunst mogelijk helpt maken. Op een muur zien we elke 4.5 seconden een ander diabeeld verschijnen. De drie cijfers en de vermenigvuldigingstekens geven telkens de precieze, zeer concrete afmetingen van ‘een’ voorwerp’ weer. Toch is er niets te zien; zelfs de maateenheden (centimeter? meter?) ontbreken: de voorwerpen worden op zo minimaal mogelijke wijze maar tegelijk uiterst concreet, ‘objectief’, aanwezig gesteld. Een boek met dia’s met nog meer mogelijkheden vervolledigt het geheel.

Media View all

Events View all

Ensembles View all

Actors View all