Screen

Carla Arocha

2006

Installatie, 216.4 x 350 x 150 cm.
Materials: plexi, stainless steel

Collection: Collection M HKA, Antwerp / Collection Flemish Community (Inv. no. BK007640).

Screen is een mobile die uit zes melkwitte, opake plexiglazen platen bestaat die in steeds wisselende configuraties in de ruimte kunnen worden opgehangen. Ze lijken daarmee dienst te doen als projectieschermen voor een nog te materialiseren beeld of gedachte – een zinnebeeld van de dynamiek van ‘projectie’ in zijn meest brede betekenis. Het werk gaat telkens een direct gesprek aan met de omringende werken en met de omliggende ruimte en plaatst ze in een ander ‘licht’.

Media View all

Events View all

Ensembles View all

Actors View all