Arbeiten [Works]

Roman Signer

1996

Video, 20.5 x 14 x 2 cm.
Materials: digital betacam

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. M00030).

Deze video van Roman Signer bestaat uit negen verschillende fragmenten. In elk fragment is een actie van Signer vastgelegd. De opnames dateren uit de periode 1994-96: *Schwarzes Tuch* (1994), *Kajak mit Raketen* (1996), *Spraydose* (1994), *Tür* (1994), *Schweben* (1995), *Eskimorolle* (1995), *Stiefel mit Rakete* (1995), *Quatre bidons gonflés* (1994) en *Eis* (1996). De kunstenaar neemt zelf geen expliciete plaats in de acties in. Het is dus zeker geen performance die hij uitvoert. In elk fragment kunnen we dezelfde opbouw in drie fases terugvinden. De eerste fase is de voorbereidingsfase, het moment dat vooraf gaat aan de actie en eerder statisch van aard is. De tweede fase bestaat uit de actie zelf. De derde fase toont het resultaat of de gevolgen van de actie en is weer eerder statisch: een beeld van de sporen aan de hand waarvan we kunnen reconstrueren wat er gebeurd is en wat er oorspronkelijk was. Bij alle acties speelt het toevalselement een belangrijke rol voor het eindresultaat: de natuur krijgt de bovenhand. Zo komt in Signers werk diens bewondering en fascinatie voor de natuur en in het bijzonder de kracht ervan naar voor. Dat verklaart ook waarom we de elementen water en vuur in deze *Arbeiten* en in het oeuvre van Signer in het algemeen telkens opnieuw zien opduiken. Deze elementen komen uit Signers leefomgeving en -wereld. Ook de natuur in het algemeen bepaalt Signers leven en werk. We zien dan ook dat de setting van de opnames vaak de natuur is. In die opnames kunnen we die natuur ook horen. Signer gebruikt bij zijn registraties het omgevingsgeluid.

Media View all

Events View all