Legoconstructie

Luc Deleu

1978

Collage, 65.5 x 65.5 cm.
Materials: cibachrome

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK5218_M31D).

Plannen en ideeën worden door Luc Deleu en zijn medewerkers gezamenlijk uitgewerkt. De drang naar personencultus in architectuur- en kunstkringen is daarom voor Luc Deleu en zijn medewerkers een aanleiding om in 1970 het alternatieve planbureau T.O.P-office (Turn On Planning) op te richten. Het beginnend bureau heeft geen ambities om zich in de bestaande architectuurwereld een plaats aan de top te verwerven, het zal eerder fungeren als een kritische, irriterende factor die de wereld op zijn kop zet (de O van T.O.P. wordt gevormd door een wereldbol 'ondersteboven' geplaatst). Door de orde van architecten wordt T.O.P.-office 15 jaar geweerd uit de lijst der architecten in het telefoonboek.

T.O.P.-office volgt niet de normale gang van zaken: beginnen bij plantekeningen, vervolgens een maquette en daarna de uiteindelijke realisatie van een gebouw. Een kleurrijk en speels alternatief kan een architect – als 'homo ludens' (spelende mens) – bijvoorbeeld geven door maquettes te maken met legoblokjes. Zo ontstaan er objecten die niet verwijzen naar een uiteindelijke uitvoering. Het kriskras door elkaar gebruiken van de gekleurde blokjes doorbreekt de symmetrie van de objecten. Er worden zes legoconstructies gerealiseerd en elke constructie is samengesteld uit de legoblokjes van de vorige. Wat overblijft van de eerste vijf is de documentatie in de vorm van een foto van elke constructie waaronder geschreven is: "model demolished" (maquette gesloopt) of in één geval "model destroyed" (maquette vernietigd), gevolgd door het jaar waarin dat gebeurde.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all

Linked Items View all