Pronađena skulptura [Found sculpture]

Ivan Kožarić

2009

Installatie, variable dimensions.
Materials: wood

Collection: Collection M HKA, Antwerp / Donated by the artist, 2009 (Inv. no. S0423).

Volgens Ivan Kožarić groeit kunst zoals mensen groeien. Het is iets levend dat voortdurend moet kunnen evolueren. Kožarić, een van de spilfiguren van de naoorlogse avant-garde in Zagreb, combineert existentialistische ideeën met constructivistische invloeden. Bij elk nieuw werk worden de beginselen van de moderne sculpturale traditie in vraag gesteld. Dit staat hem toe op een dynamisch en vernieuwende manier met kunst om te gaan. Bij Found Sculpture maakt Kožarić gebruik van houten wegversperringen (honden). Deze 'ready-mades' krijgen door het gebruik van onbewuste associaties een nieuw invulling. Al van bij het concept veranderen de objecten in honden die zijn verwikkeld in een paringsdans. Volgens de kunstenaar komt de kracht en de energie van het kunstwerk tot uiting door het intuïtieve en constructieve element dat vanaf dan in het kunstwerk verborgen zit..

Media View all

Events View all

Ensembles View all

Actors View all