Vertikalen, begrenzing van een weiland [Verticals, Limits of a Meadow]

Media (1)