Antoni Muntadas

° 1942

Geboren in Barcelona (ES), leeft in New York (US).

Antonio Muntadas onderwerpt beelden uit de massamedia aan een kritisch sociologisch onderzoek. Hiervoor bestudeert hij verschillende informatiekanalen uit onze hedendaagse cultuur zoals televisie, kranten, tijdschriften, reclame en het internet. Ook overheidsinstellingen, de kunstwereld en het statuut van de kunst worden belicht en in vraag gesteld. Hij toont hoe we door deze structuren gemanipuleerd worden en hoe massamedia taal en beeld hanteren om in te werken op onze persoonlijk levenssfeer. Met zijn werken kaart hij bovendien de dynamiek en de impact van de informatiestroom en van ons kijkgedrag aan.

Naarmate zijn carrière vordert, verschuift Muntadas’ interesse naar meer algemene sociale en culturele onderwerpen. Hij blijft kritiek leveren op allerlei machtsinstituten, maar breidt zijn onderzoek uit naar verschillende gebieden zoals architectuur, design en massamedia. Hiervoor ontwikkelt hij interactieve multimedia die vaak sitespecifiek zijn, maar die even goed transformeren en in een andere vorm terugkomen in een nieuwe presentatie. Voor de kunstenaar is de verbinding tussen zijn werken bijgevolg zeer belangrijk.

Items View all

Events View all

Ensembles View all

Media View all