Henk Visch

° 1950

Geboren in Eindhoven (NL), leeft in Einhoven (NL), leeft in Berlijn (DE).

Henk Visch is vooral tekenaar en graficus. Doorheen zijn oeuvre werkt hij met uiteenlopende materialen en vormen, en maakt hij zowel figuratief als abstract werk waarin verschillende thema’s aan bod komen.

Ook in de titels die hij aan zijn werken geeft, zit niet een lijn. Zijn werken kunnen zowel ‘zonder titel’ genoemd zijn, als zeer poëtische filosofische titels in het Engels of Duits dragen, en hoeven geen relevante aanwijzing te zijn. De ontstaansgeschiedenis van een beeld kan volgens Visch evenmin een beeld verklaren. Dat is onder andere zo omdat hij zelf niet altijd die ontstaansgeschiedenis kent, een deel van het maken van een werk gebeurt namelijk onbewust.

Voor Visch ontstaat de geschiedenis van een beeld steeds opnieuw door het kijken van de toeschouwer. Het is aan hem om het beeld betekenis te geven. Aan de sculpturen van Visch liggen herinneringen, dromen, indrukken en associaties ten grondslag.

Items View all

Events View all

Ensembles View all