Space of World Making

Ensemble

Ruimte voor het maken van een wereld

Elke betekenisvolle relatie tot de wereld van vandaag is onvermijdelijk veelzijdig. In zijn reflectie op het Sovjet-erfgoed toont Danylo Galkin aan hoe deze relatie voor Oekraïne, en vertrekkend van een historisch zelfbesef, overeenkomsten vertoont met het dekoloniale discours van het Zuiden. De globale relatie tussen materialen, uitwisselingen en ideeën moet centraal staan in het verlangen om vandaag culturele lokalisatie te creëren.


Babi Badalov (Azerbeidzjan, 1959), Danylo Galkin (Oekraïne, 1985), Sheela Gowda (India, 1957), Nástio Mosquito (Angola, 1981), Otobong Nkanga (Nigeria, 1974), Allan Sekula (USA, 1951-2013), Adrien Tirtiaux (België, 1980)

Items View all

Actors View all