Collectiepresentatie XXVII – Ten Oosten van 4°24'

Event

M HKA, Antwerp

03 March 2011 - 21 August 2011

Sinds 1989 – het jaar van de val van de Berlijnse muur en het jaar van de tentoonstelling *Magiciens de la terre in Beaubourg* – is de hegemonie van de westerse kunst verdwenen en zijn andere cultuurgebieden en tradities zichtbaar geworden. In de meeste gevallen ging dit gepaard met radicale veranderingen op maatschappelijk en cultureel vlak. Het M HKA engageert zich om hedendaagse kunst uit deze cultuurgebieden in kaart te brengen. Recente aanwinsten omvatten dan ook werk van kunstenaars uit Egypte, Centraal-Azië, de Kaukasus, Irak, India en China. Zo bouwt het museum gestaag aan een collectie met een mondiaal karakter. Vertrekpunt van deze presentatie is het literaire evenement Mind the Book. Dit ‘internationaal festival voor de geest’ stimuleert een ‘meeting of minds’ tussen schrijvers en lezers. Het daagt andere kunstdisciplines uit om standpunten, meningen en confrontaties op te zetten. Een uitdaging waar het M HKA graag op ingaat. Jef Lambrecht, die als journalist jarenlang verslag deed vanuit het Midden-Oosten en die mee aan de basis stond van Mind the Book, nodigde bevriende Belgische kunstenaars uit voor een tentoonstelling waarin ze de confrontatie met ‘het oosten’ aangaan. De kunstenaars brengen elk een zeer eigen reflectie op het thema. De collectiepresentatie sluit hierop aan met werken van kunstenaars uit het oosten in de ruimste zin. > in samenwerking met Internationale Kunstcampus deSingel, Antwerpen en Kunstencentrum Vooruit, Gent

Items View all

Media View all

Actors View all