Ilya Kabakov – 16 installations

Media: Kabakov_exhibition_view Return to media overview

© image: M HKA

Ilya Kabakov – 16 installations, 1998, M HKA (exhibition view)