City of the Future

Paul Van Hoeydonck

1969

Sculptuur, 10 x 71.5 x 8 cm.
Materials: plexi

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. S0376).

Voor City of the future uit 1969 gebruikt Van Hoeydonck uitsluitend glas en plexiglas. Het werk is opgebouwd uit eenvoudige volumes die sterk doen denken aan deze uit een blokkendoos. Het is een uitgepuurde maquette, ontdaan van alle details, waarin de mens schittert door zijn afwezigheid. Mede door het gebruik van doorzichtige materialen lijkt er een witte, onbeweeglijke stilte te hangen over deze nog te ontdekken stad... Een leefbare strook die op bewoners wacht. In zijn steden uit de toekomst komt Van Hoeydoncks verbondenheid met architectuur, die reeds in zijn vroege schilderijen duidelijk aanwezig is, volledig tot uiting. Met zijn werk wil hij chaos herschikken tot een leefbare orde, zoals een archeoloog dat doet voor het verleden, een (stedenbouwkundig) architect voor het heden en de beeldende kunstenaar voor de toekomst.

Events View all

Ensembles View all

Actors View all