The Kiss

Lili Dujourie

1986

Sculptuur, 432 x 102.5 x 244 cm.
Materials: wood, textiles, glass, silver, fluid

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK5216_M29).

Haar installatie The Kiss uit 1986 – met rode drapering en een opvallende kom, gevuld met een gifblauwe vloeistof – is een conceptuele reconstructie van een klassiek stilleven. Net zoals in bijna al haar werk, maakt de kunstenares hier een hybride van schilderkunst en beeldhouwkunst. De Vlaamse Primitieven van de vijftiende eeuw en de barokschilders uit de zeventiende zijn een belangrijke inspiratiebron hiervoor, wat zich onder meer uit in de belangrijke mate aan enscenering die de werken in zich hebben. De ronde vormen van het fluweel en het hout staan haaks op de strenge geometrische constructie van de zwarte driehoek. De confrontatie tussen de harde en de zachte materialen, en het verhullende en tegelijk onthullende karakter van het rode fluweel geven het werk een romantische geladenheid die in de spanning tussen Eros en Thanatos oproept.

Tekst: Hans Willemse

Media View all

Events View all

Ensembles View all

Actors View all