Zonder titel (regenjasjes) [Untitled (raincoats)]

Goele De Bruyn

1993

Installatie
Materials: plastic trash bags

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK6174_M138).

De werken van Goele de Bruyn, zoals de regenjasjes, lijken op het eerste gezicht een poging tot reconstructie van alledaagse dingen, een reconstructie die met de grootste zorg is uitgevoerd in allerlei huis-, tuin- en keukenmateriaal. Goele de Bruyn verzamelt alle materialen die ze vindt. Met deze materialen maakt ze werken die vaak geïnspireerd zijn op de wereld van het kind. Op het eerste gezicht lijken de jasjes vrolijk kinderknutselwerk maar tegelijk is het ook een nostalgisch en ironisch werk dat een knipoog geeft naar de dikwijls al te ernstige, gevestigde wereld van de hedendaagse kunst. Nuancering, dubbelzinnigheid en goedmoedige humor komen samen.

Zelf formuleert de kunstenares het als volgt: 'Ik ga uit van schijnbare tegenstellingen, zowel vormelijk als inhoudelijk, en probeer die te verzoenen. Het alledaagse wordt vreemd en dreigend, het dreigende wordt gewoon. Ik vertrek van een esthetisch gegeven dat in de uitwerking een zekere wrangheid of kitscherigheid krijgt, waardoor het enigszins uit evenwicht raakt, onzeker wordt en daardoor aandoenlijk. Of ik combineer het beeld met een onverwacht element dat er eigenlijk niet bij past en dus de rust en de esthetiek verstoort. Elk werk moet een nieuw probleem stellen, zodat die methode niet de overhand neemt.' 

De regenjasjes die bescherming moeten bieden zijn gemaakt uit vuilniszakken. Door de eenvoud bezit het werk een zekere bescheidenheid. Tegelijk roept het samenbrengen van verschillende materialen en het spel met tegenstellingen en proporties andere mogelijke associaties en nieuwe betekenissen op. Het werk blijft een puzzel, een vorm van verleiding.

Events View all

Actors View all