Double Portrait (left)

Philip Huyghe

1997

Fotografie, 125 x 125 cm.
Materials: digital process on forex

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. BK6929_A).

Double Portrait (left) is een geënsceneerde kleurenfoto. Het is een dubbelportret van de kunstenaar en zijn moeder. Met hulp van een plastisch chirurg werd een siliconenmasker ontworpen waarin het gezicht van de kunstenaar en van zijn moeder samenvloeien. Philip Huyghe draagt dit masker, dezelfde kleren als zijn moeder en neemt een identieke houding aan. Ondanks de handige maskerade wordt Huyghe nooit de dubbelganger van zijn moeder. Het resultaat van deze enscenering is een beeld van moeder naast moeder, van vertrouwdheid naast vervreemding. Zelf omschrijft de kunstenaar zijn werk als “een passage tussen realiteit en fantasie”: de relatie met de realiteit wordt doelbewust verstoord.

In zijn zoektocht naar zijn identiteit vertrekt Philip Huyghe vanuit zijn onmiddellijke afstamming. Zijn ouders worden meermaals ingeschakeld als authentieke acteurs. Hij recycleert hen als waren ze ‘levend bewijsmateriaal’. Door zijn ouders in zijn werk te betrekken onderzoekt hij zichzelf en zijn relatie tot de wereld. Hij creëert een artistieke vrijplaats door datgene wat hem het meest vertrouwd is, visueel en conceptueel te analyseren en te transformeren. Zijn ouders fungeren als oriëntatiepunt in Huyghes onderzoek naar zijn eigen identiteit en geschiedenis. Het gaat hier om meer dan registratie van zijn eigen omgeving. Hij documenteert niet, maar ensceneert. Zijn werk is dan ook meer dan alleen een identiteitsonderzoek of een onderzoek naar het waardepatroon van een socio-economische groep. Hij onderzoekt zijn eigen identiteit, zijn eigen genealogie. Double Portrait (left) bevat subtiele kunsthistorische referenties. De sfeer en compositie doen denken aan oude, geschilderde dubbelportretten. 

Media View all

Events View all