VOAIZOVA (War is over)

Babi Badalov

2010

Installatie, 20 x 20 x 3 cm.
Materials: glass, pens, paper, sketchbook

Collection: Collection M HKA, Antwerp (Inv. no. S0437).

Badalovs audiovisuele project VOAIZOVA (War is Over) is gebaseerd op zijn persoonlijke ervaring met taalkundige ongemakken tijdens het reizen. In vreemde landen word je soms geconfronteerd met woorden die in hetzelfde alfabet als dat van ons geschreven zijn, maar een verschillende betekenis, klank of uitspraak hebben. Het nomadenleven van een kunstenaar (of reiziger, migrant, vluchteling) bezorgt hem niet enkel een moeilijke aanpassingsperiode qua culturele integratie, maar kan hem vooral ook tot een gevangene van de taal maken. Badalovs projecten spelen met deze soort linguïstische vragen en benadrukken zo ruimere geopolitieke kwesties.

Media View all

Events View all

Ensembles View all

Actors View all