Vrielynck Collectie

Rv photo 229

Ensemble

De Robert Vrielynck Collectie vormt in België een van de weinige grote verzamelingen die een beeld geven van de (voor)geschiedenis van de film. De verzameling, bijeengebracht door Robert Vrielynck (1933-2000), bestaat grotendeels uit vroege filmcamera’s en projectoren, en bevat daarnaast een omvangrijk aantal filmposters.

Een kleiner deel van de verzameling bestaat uit apparaten die behoren tot de voorgeschiedenis van de film, de zogenaamde media-archeologie. De collectie bevat een aantal bijzondere apparaten zoals een authentieke camera van de gebroeders Lumière en een toverlantaarntje in de vorm van de Eiffeltoren, uitgebracht naar aanleiding van de Wereldtentoonstelling in Parijs in 1889. Verder zitten er in de collectie een groot aantal curiosa en documenten die rechtstreeks verband houden met de geschiedenis van de cinematografie.

Na het overlijden van Robert Vrielynck wordt de collectie met hulp van de Vlaamse Gemeenschap verworven door het voormalig Centrum voor Beeldcultuur, nu Cinema Zuid, dat een onderdeel is van het M HKA.

Items View all

Media View all